Aan- of verkoopinspectie plannen

Bent u van plan om één van de monumenten die onze provincie rijk is te kopen of te verkopen? Dan is het belangrijk om te weten wat de staat van het monument is. Om te weten welk onderhoud er op de korte en lange termijn moet gebeuren. Een aan- of verkoopinspectie van Monumentenwacht Fryslân kan dan goed van pas komen.

Onafhankelijk en deskundig

Onze onafhankelijke en ervaren monumentenwachters checken nauwkeurig alle onderdelen van uw monument. Ze zijn speciaal toegerust om ook op moeilijk bereikbare plaatsten te komen, voor zover dat op een veilige manier mogelijk is. In overleg kunnen ze hun eerste bevindingen direct ter plaatse met u bespreken.

Overzichtelijk rapport

Na deze inspectie krijgt u van ons een overzichtelijk inspectierapport met onze bevindingen. Elk onderdeel wordt benoemd en gekwalificeerd. De voorkomende gebreken worden toegelicht en zo nodig voorzien van een hersteladvies. En er wordt een prioriteitenlijst opgesteld met de belangrijkste aanbevolen werkzaamheden op volgorde van prioriteit. Het rapport is ook een handige basis voor subsidieaanvragen of goedkoop lenen.

Abonnement als basis

Wij werken alleen op basis van een abonnement. Als u besluit om het monument te kopen, dan nemen wij periodiek contact met u op om te vragen of u mee wilt doen aan de inspectieronde in uw buurt. We inspecteren dan het onderhoud van uw monument en voeren (indien mogelijk) direct kleine herstelmaatregelen uit. Dat voorkomt dat kleine gebreken uitgroeien tot grote problemen en hoge kosten. Als u besluit om het monument toch niet aan te kopen, dan kunt u het abonnement natuurlijk weer beëindigen.

Voor wie?

U kunt abonnee worden als u van plan bent om een:

  • rijksmonument
  • gemeentelijk monument
  • object met cultuurhistorische waarde (gebouw, molen, interieur, groen, archeologie e.d.)

in Fryslân te kopen.

Wat kost het?

Voor slechts 50 euro per jaar wordt u abonnee van Monumentenwacht Fryslân. U profiteert als (toekomstig) abonnee van ons gesubsidieerd uurtarief van € 63,- en daar hoeft u géén BTW over te betalen.

Aanmelden en direct plannen

Met subsidie van: