Wie is Monumentenwacht Fryslân?

Onze medewerkers

Sikke Brouwer

Monumentenwachter Bouw | NEN 2767 | Bouw- en procesbegeleiding | Teamleider

Meindert de Jong

Monumentenwachter Bouw | Bouw- en procesbegeleiding

Wijtze Peenstra

Adviseur Bouw | Energie | Subsidies | NEN 2767 I Drone-piloot

Wytse Tjepkema

Monumentenwachter Bouw | Energie

Nanne Talsma

Monumentenwachter Bouw | Adviseur Energie I Interieur | Bouwhistorie

Douwe Tolsma

Monumentenwachter Bouw | Energie | Molens I Drone-piloot

Paul David van Vliet

Monumentenwachter Bouw | Molens | Interieur | NEN 2767 I Drone-piloot

Erwin Uringa

Groene Monumentenwachter | Groen erfgoed adviseur

Geertje Rodenhuis

Bureausecretaresse

Hermina Aardema

Administrateur

Eefje van Duin

Directeur-bestuurder

Onze motivatie

Wij zijn fans van monumenten. De historie en verhalen raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Omdat ze bijzonder zijn. Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.

Monumenteneigenaren hebben een belangrijke taak. Om zoiets waardevols als een monument op een goede manier door de tijd te brengen. Daarin ondersteunen we graag. Met krachtig vakmanschap. In onderhoud en advies. Met respect voor hoe het ooit was én met oog voor de toekomst.

Met subsidie van: