Wie is Monumentenwacht?

Wij zijn Monumentenwacht Fryslân. Fans van panden met karakter. De historie en verhalen van monumenten raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Op een goede manier door de tijd brengen. Omdat ze bijzonder zijn. En omdat ze door hun bijzondere status extra aandacht verdienen. Daar dragen we graag ons steentje aan bij.

Monumentenwacht Fryslân helpt monumentenbezitters bij het periodieke onderhoud van hun monument. Onze Monumentenwachters doen onderhoudsinspecties, geven praktische tips en voeren klein (nood)herstel uit. In en om het monument.

Zo helpen we om alle prachtige monumenten die Fryslân rijk is, te bewaren.

5 redenen om abonnee te worden

  • Het beste voor uw monument
  • Tijdig onderhoud bespaart geld
  • BIjna 50 jaar ervaring
  • Gespecialiseerd in werken op hoogte
  • Ruim 20.000 abonnees in heel Nederland

Onze medewerkers

Stefan van den Berg Stefan van den Berg monumentenwachter Bouw Johan Binnema Johan Binnema monumentenwachter Bouw Sikke Brouwer Sikke Brouwer monumentenwachter Bouw | NEN 2767 | Teamleider Wijtze Peenstra Wijtze Peenstra monumentenwachter Bouw | Energie | NEN 2767 | Relatiebeheer Wilco Punter Wilco Punter monumentenwachter Bouw Douwe Tolsma Douwe Tolsma monumentenwachter Bouw | Molens i.o. Paul David van Vliet Paul David van Vliet monumentenwachter Bouw | Molens | Interieur | NEN 2767 Geertje Rodenhuis Geertje Rodenhuis bureausecretaresse Hermina Aardema Hermina Aardema administrateur Afke Draijer Afke Draijer directeur-bestuurder

Monumentenwacht heeft de ANBI-status

Download hier al onze gegevens

Historie Monumentenwacht

Samen stonden ze op 23 februari 1973 voor notaris Hansma in Makkum. Walter Kramer en Yde Schakel, de founding fathers van Monumentenwacht Nederland. Ieder lapte honderd gulden voor de stichting van de nieuwe organisatie. Uit eigen zak. Maar ze hadden er dan ook alle vertrouwen in dat hun initiatief een succes zou worden. Ze kregen gelijk.

Lees verder in een interview met Yde Schakel en in een publicatie van Walter Kramer  over de succesvolle historie van Monumentenwacht.