Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Zonder schriftelijke toestemming kunt u geen content van deze website gebruiken.

Bovenstaand is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken, stemt u in met onze disclaimer.

Privacybeleid

U verstrekt persoonlijke gegevens wanneer u contact opneemt met de Monumentenwacht: voor het stellen van een vraag, aanmelden als abonnee of inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

U heeft recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is deze Privacy Disclaimer opgesteld. Hiermee wordt door Stichting Monumentenwacht Fryslân en door Stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O, moederorganisatie, uitvoering gegeven aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) (per 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

In onze privacyverklaring is te lezen met welke doelen uw gegevens worden verwerkt, aan wie uw gegevens (indien van toepassing) mogelijk worden verstrekt, hoe dit in zijn werk gaat en met welke vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens u bij ons terecht kunt.

Met subsidie van: