Energie inspectie

Veel monumenten zijn, door hun leeftijd, niet erg energiezuinig. Bovendien passen huidige maatregelen om energie te besparen, zoals het aanbrengen van isolatie, niet altijd bij de constructie van het object. Toch kunt u ook in een monumentaal object uw energieverbruik verminderen. Met een energie-inspectie kan Monumentenwacht Fryslân u hierover adviseren. Na de inspectie ontvangt u een beknopt inspectierapport met onze bevindingen, adviezen en vooral ook "quickwins".

Hoe werkt het?

De drie stappen van een energie inspectie:

1

Globale inspectie

Een energie-inspectie gaat altijd samen met een opname van de bouwkundige staat (globale inspectie) of een complete bouwkundige inspectie. Tijdens de globale inspectie bekijken onze monumentenwachters de bouwkundige staat van uw monument. Ze kijken bijvoorbeeld naar metselwerk of de dakconstructie.

2

Bespaarmogelijkheden

Onze monumentenwachter gaat op zoek naar mogelijkheden om uw monument energiezuiniger te maken. Hij kijkt bijvoorbeeld naar beglazing of de mogelijkheid om het dak te isoleren. Daarbij wordt de winst die een maatregel oplevert, altijd afgewogen met de monumentale waarde en de staat van het onderdeel. We zullen dus niet snel adviseren om een authentiek glas-in-lood raam dat in goede staat verkeert, te voorzien van achterzetbeglazing, omdat de monumentale waarde hiervan erg groot is.

3

Inspectierapport

De monumentenwachters beschrijven al hun bevindingen in een inspectierapport. Dit krijgt u toegestuurd. In het rapport ziet u een beoordeling van alle onderdelen van uw monument en natuurlijk de energiebesparende maatregelen. Deze worden op volgorde van voorkeur genoteerd: de maatregel die onze voorkeur heeft, staat bovenaan.

Wat kost het?

Als abonnee van Monumentenwacht Fryslân profiteert u voor al uw Friese monumenten van ons lage uurtarief.

Jaarlijks abonnement € 50,-
Uurtarief € 42,-

De inspectietijd kan variëren van ca. 1 uur voor een eenvoudig monument tot ca. 8 uur als het complexer is.

U betaalt bij ons géén BTW.

plan uw inspectie

Waarom belangrijk

  • Lagere energiekosten
  • Oog voor monumentale waarde
  • Quickwins
  • Onafhankelijk advies
  • Ook globale of complete bouwkundige inspectie