Begeleiding onderhoud

Het onderhoud aan uw monument kan soms tot problemen leiden als er geen goede begeleiding voorhanden is. Monumentenwacht Fryslân kan helpen met het in goede banen leiden van de werkzaamheden: planvorming, begeleiding én oplevering. Uitgangspunt: sober en doelmatig onderhoud.

Wij begeleiden het onderhoud van monumenten voor eigenaren en beheerders van monumenten uit de categorieën kerken, kastelen, buitenplaatsen, openbare gebouwen en verdedigingswerken. Particuliere eigenaren met een woonhuis of boerderij, kunnen ook een aanvraag indienen.

Diensten:

Meerjarenonderhoudplan (MJOP)

Meerjarenonderhouds plan (MJOP) of een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). We maken voor u een plan voor met onder andere de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden voor een periode van tien jaar (MJOP) of zes jaar (PIP). We leveren de bevindingen in een rapport met fotodocumentatie.

Werkomschrijving

Een werkomschrijving die gebaseerd is op de inspectie van de Monumentenwacht. In de werkomschrijving wordt nauwkeurig beschreven op welke wijze de werkzaamheden moeten gebeuren.

Opleveringsinspectie

Een opleveringsinspectie, eventueel met herstel- en verbeterpunten voor de aannemer, is vaak een goede afsluiting van een project. Het levert u zekerheid op over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Begeleiden onderhoudswerkzaamheden

Het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden aan een monument. Deze dienst kan in overleg met opdrachtgever, bestaan uit combinaties van de bovenstaande diensten en zaken zoals het bijwonen bouwvergaderingen en werkbezoeken tijdens de uitvoering.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent onze diensten kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Wat kost het?

Als abonnee van Monumentenwacht Fryslân profiteert u voor al uw Friese monumenten van ons lage uurtarief.

Kosten jaarlijks abonnement€ 50,-
Uurtarief€ 63,-

De inspectietijd kan variëren van ca. 4 uur voor een eenvoudig monument tot ca. 24 uur als het complexer is. Voor vervolginspecties is vaak minder tijd nodig dan voor een eerste inspectie.

U betaalt bij ons géén BTW.

Met subsidie van: