DIVERSEN

We realiseren het ons nauwelijks, maar vrijwel elk gebouw is van onder tot boven voorzien van buizen, kabels en pijpen voor water, gas, elektriciteit, verwarming, riolering of bliksemafleiding. In de afgelopen decennia is daar nog een aanzienlijke bijdrage als gevolg van computersystemen aan toegevoegd.

Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden moeten vanzelf sprekend op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. Om onverantwoorde situaties te voorkomen, zijn diverse wetten en regels ingevoerd. Deze gelden meestal voor alle professionele activiteiten of voor de gehele bouwsector.

Groene monumenten, zoals historische tuinen parken, zijn net als gebouwde monumenten door mensen aangelegd. Het grote verschil is echter dat groene monumenten voor het overgrote deel bestaan uit levend materiaal. Daarom vragen de diverse vormen van groene monumenten een heel eigen benadering.

Bekende voorbeelden van zichtbare archeologische monumenten zijn hunebedden, grafheuvels, vliedbergen en resten van vroege verdedigingswerken zoals kasteelmottes. Zij danken hun bekendheid voornamelijk aan het feit dat zij zich (voor een deel) boven het aardoppervlak bevinden. De zichtbare archeologische monumenten vormen echter maar een klein gedeelte van het totaal.

 


Archeologie

Archeologie

De oudste Nederlandse geschiedenis ligt grotendeels verscholen in de bodem, in de vorm van archeologische resten. Van de ruim 60.000 gebouwde rijksmonumenten ligt ruwweg de helft op of middenin een archeologisch monument. Veel eigenaren en beheerders van de gebouwde objecten zijn zich daarvan overigens niet bewust.
Lees meer
Asbest

Asbest

Met installaties gaat regelmatig iets mis, met soms tragische gevolgen voor zowel de mensen die in het pand wonen of werken, als het pand zelf. Ondeskundig gebruik en slecht onderhoud zijn vaak de oorzaak van de narigheid. Daarom verdienen bliksembeveiliging en brandpreventie ook aandacht de nodige aandacht bij het onderhoud.
Lees meer
Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Monumenten zijn tot stand gekomen in een tijd waarin zaken als veiligheid en gezondheid nog niet goed geregeld waren. Nu is er een wet waar opdrachtgever, werkgever en werknemer niet omheen kunnen. Een optimale veiligheid vereist in elk geval een goede bereikbaarheid.
Lees meer
Bliksembeveiliging en brandpreventie

Bliksembeveiliging en brandpreventie

Monumenten vormen onvervangbaar cultuurgoed, dat bij een brand onherroepelijk verloren gaat. Brandpreventie is bij monumenten daarom van extra belang.
Lees meer
Groen

Groen

Veel snoeiwerk kan in eigen beheer worden uitgevoerd. Ga echter nooit te werk zonder een goed doordacht plan. Inventariseer welke reden er is om te snoeien. Snoeien van volwassen en oude bomen is vaak moeilijk zelf uit te voeren en kan beter aan een erkende boomverzorger overgelaten worden.
Lees meer
Technische installaties

Technische installaties

Met installaties gaat regelmatig iets mis, met soms tragische gevolgen voor zowel de mensen die in het pand wonen of werken, als het pand zelf. Ondeskundig gebruik en slecht onderhoud zijn vaak de oorzaak van de narigheid. Daarom verdienen bliksembeveiliging en brandpreventie ook aandacht de nodige aandacht bij het onderhoud.
Lees meer
Vleermuizen

Vleermuizen

Vleermuizen huizen 's zomers graag in oude gebouwen. Vleermuiskeutels tasten lak-, verf- of hout absoluut niet aan.
Lees meer
Vogels

Vogels

De vogels op, rond en in onze monumentale gebouwen laten zich opdelen in twee groepen: Vogels die schade of overlast bezorgen en die we daarom liever weghouden, en vogels die we zonder veel risico in en om onze monumenten mogen toelaten.
Lees meer
plan uw inspectie